Településképi Arculati Kézikönyv fórum 
Pitvaros Község Önkormányzata,

Pitvaros Község településképi arculati kézikönyvének (TAK)
és
Pitvaros Község településképi rendeletének (TKR) megalkotása kapcsán,
– partnerségi véleményezési szakaszában –
LAKOSSÁGI FÓRUM – ot
tart, melyre ezúton meghívom!

Az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény, továbbá annak felhatalmazása alapján a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI.8.) Korm. rendelet 29/A §. (1) ú.l pontjában meghatározottak szerint lakossági fórumot szervez.

A lakossági fórum helyszíne: Pitvaros Község Önkormányzata
Pitvaros, Kossuth Lajos utca 30.

A lakossági fórum időpontja: 2017. december 12. kedd 12:00
óra

Ezen kézikönyv és jogszabály hosszú távon kívánja meghatározni és alakítani épített környezetünket.
Közös érdekünk, hogy értékeinket feltárjuk, megőrizzük és bemutassuk, jövőbeni beruházásaink pedig meglévő értékeinket kell, hogy gyarapítsák. A településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési  eszközökről szóló kormányrendelet értelmében a Településképi arculati
kézikönyv és a településképi rendelet készítését a polgármester – előzetes tájékoztatás keretében – partnerségi véleményezésre bocsátja.
A kézikönyv megtekinthető:
http://www.pitvaros.hu/?module=news&action=show&nid=114752

Véleményt nyilváníthat minden:
Pitvaroson állandó lakhellyel, tartózkodási hellyel rendelkező természetes személy;
Pitvaroson székhellyel, telephellyel rendelkező gazdasági szereplő;
Pitvaroson bejegyzett civil szervezet;
Pitvaroson működő elismert egyház.

Az észrevételek, javaslatok megtétele történhet szóban – a lakossági fórum alkalmával – továbbá írásban – postai vagy elektronikus úton – az alábbi elérhetőségeken:

Postacím: 6914 Pitvaros, Kossuth Lajos u. 30.
e-mail cím: igazgatas@pitvaros.hu

Az észrevételek, javaslatok megküldésének, postára adásának határideje:
2017. december 20.


Pitvaros Község Önkormányzata

 - - - - - - - - - -  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 

Pitvaros Község Önkormányzata,
Pitvaros Község településképi arculati kézikönyvének (TAK) elkészítése
és
Pitvaros Község településképi rendeletének (TKR) megalkotása kapcsán,
– partnerségi véleményezés keretében –
LAKOSSÁGI FÓRUM – ot
tart, melyre ezúton meghívom!


A lakossági fórum témája: tájékoztatás a településképi arculati kézikönyv és a településképi rendelet elkészítésének megkezdéséről, jelentőségéről és társadalmasításának szükségességéről.

A lakossági fórum helyszíne: Pitvaros Község Önkormányzata
Pitvaros, Kossuth Lajos utca 30.

A lakossági fórum időpontja: 2017. november 28. kedd 13:00 óra


Ezen kézikönyv és jogszabály hosszú távon kívánja meghatározni és alakítani épített környezetünket.
Közös érdekünk, hogy értékeinket feltárjuk, megőrizzük és bemutassuk, jövőbeni beruházásaink pedig meglévő értékeinket kell, hogy gyarapítsák. A településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési  eszközökről szóló kormányrendelet értelmében a Településképi arculati
kézikönyv és a településképi rendelet készítését a polgármester – előzetes tájékoztatás keretében – partnerségi véleményezésre bocsátja.

Véleményt nyilváníthat minden:
Pitvaroson állandó lakhellyel, tartózkodási hellyel rendelkező természetes személy;
Pitvaroson székhellyel, telephellyel rendelkező gazdasági szereplő;
Pitvaroson bejegyzett civil szervezet;
Pitvaroson működő elismert egyház.

A kézikönyv és a rendelet főépítész közreműködésével készül.

Az észrevételek, javaslatok megtétele történhet szóban – a lakossági fórum alkalmával – továbbá írásban – postai vagy elektronikus úton – az alábbi elérhetőségeken:

Postacím: 6914 Pitvaros, Kossuth Lajos u. 30.
e-mail cím: igazgatas@pitvaros.hu

Az észrevételek, javaslatok megküldésének, postára adásának határideje:
2017. december 6.


Pitvaros Község Önkormányzata


2017-11-20 12:40