Pályázati kiírás fogorvosi állásra II.Pályázati kiírás fogorvosi állásra

 

Ellátandó lakosságszám (kártya): 2.780 fő
Ellátandó települések száma: 4 (Pitvaros körzetközpont + Ambrózfalva, Nagyér, Csanádalberti)

Pályázati feltételek:

- büntetlen előélet
- az ellátás nyújtásához szükséges, a háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi tevékenységről szóló 4/2000. (II.25.) EÜM rendelet 11. §-ában előírt képesítés
- a háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi tevékenységről szóló 4/2000. (II.25.) EÜM rendeletben, az önálló orvosi tevékenységről szóló 2000. évi II. törvény, e törvény végrehajtásáról szóló 313/2011. (XII.23.) Kormányrendeletben, és az egészségügyi szolgáltatás gyakorlásának általános feltételeiről, valamint a működési engedélyezési eljárásról szóló 96/2003. (VII. 15.) Kormányrendeletben előírt egyéb feltételek biztosítása
- egészségügyi alkalmasság

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

- igazolás működési nyilvántartásba vételéről
- a fenti jogszabályok szerinti szakképesítést igazoló okiratok másolata
- gyakorlat igazolása
- három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány
- szakmai és személyes önéletrajz
- egészségi alkalmasság igazolása
- pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul
- pályázó nyilatkozata, hogy nyertessége esetén a működtetéshez szükséges feltételeket teljesíti
- pályázó nyilatkozata, hogy a személyét érintő kérdés tárgyalását nyílt vagy zárt ülésenkéri.


A pályázat benyújtásának határideje: 2016.09.15.
A pályázat elbírálásának határideje: 2016.09.30.
A pályázat benyújtásának módja: Postai úton vagy személyesen1 eredeti példányban, Radó Tibor polgármester részére (6914 Pitvaros, Kossuth L. u. 30.)
A zárt borítékra kérjük ráírni: „Fogorvosi pályázat”

Területi ellátási kötelezettséggel: Igen
A munkakör betölthetőségének időpontja: 2016.10.01.
Jogviszony jellege: Megállapodás szerint
Kategória: Fogorvosi
Típusa: Vegyes (felnőtt, gyermek (iskolafogászat)
Heti rendelési idő: 23 óra

Egyéb feltétel:

Elsődlegesen: 1 pályázó esetén

     előnyt élvez a praxisjog átvétele megállapodás alapján.

A praxis átvételével a nyertes pályázó köteles átvenni a jelenleg fogászaton dolgozó nagy gyakorlattal rendelkező szakképzett asszisztenst.

Másodlagosan: 2 pályázó esetén

a képviselőtestület lehetőséget biztosít két pályázat befogadására abban az esetben, ha a körzet ellátását egyidejűleg két fogorvos kívánja biztosítani a heti 23 órás rendelési idő egymás közti elosztásával. Ekkor a praxis természetesen nem kerül átadásra.

 

Megjegyzések: Egyéb információ kérhető a polgármestertől a 06-62-522-411-es telefonszámon.


2016-06-07 15:08