Gyászjelentés - Dégi György 

 

.                                    GYÁSZJELENTÉS                                       .

 

 Mély fájdalommal tudatjuk, hogy volt polgármesterünk,

Dégi György Jenő

2020. május 30-án, életének 80. évében elhunyt.

 

Dégi György Jenő 1990 és 2006 között volt a település polgármestere,

emellett tanár, és iskola igazgató,

a Provita Segítő Szolgálat keretein belül a Teleház is az ő nevéhez fűződik.

 

 

              

 

 

Dégi György Jenőt az első „szabad önkormányzati választások” alkalmával Pitvaros település lakossága, választópolgárai a község polgármesterévé választották.  Nagyfokú bizalom volt ez a falu részéről, hatalmas felelősség volt ez a megválasztott polgármester életében, hiszen olyan lehetőség nyílott meg Magyarország számára a rendszerváltozással, amelyet még egyetlen állampolgár sem ismert, semmiféle gyakorlat nem volt a demokrácia újkori megvalósításában. Akik az önkormányzati választások eredményeként első alkalommal polgármesterek, képviselők lettek, az ő számukra alapvető feladatot jelentett, hogy a demokrácia alapjait megteremtsék az  – országgyűlési képviselőik által - újonnan alkotott törvények, rendeletek, és azután a polgármester előterjesztése alapján a képviselőtestület által meghozott helyi rendeletek megalkotásával, civil szervezetek létrehozásával, támogatásával. Fel kellett térképezniük a településeik lehetőségeit, erősségeit, esetleges hátrányait, gyengeségeit, és ennek eredményeként kellett felelős döntéseket hozniuk, mely döntésekre azután alapozni lehetett a falu fejlődésének irányát.
Dégi György – vagy, ahogy nevezték választás és közelebbi kapcsolat szerint „Polgármester Úr”, „Gyuri bácsi”,  „Gyurka” – megállta a helyét, nem csalódtak benne a választók. Az 1990-es választás után még három alkalommal került újra megválasztásra, és megszakítás nélkül tizenhat évig volt Pitvaros község polgármestere és az első ciklusban a Csongrád Megyei Közgyűlés tagja.


Polgármesteri tisztségének ellátása mellett - de ez legalább olyan fontos feladat volt számára -, igazgatója volt a Pitvarosi Általános Iskolának is. A jogszabályi változások miatt az igazgatói posztról le kellett mondania, azonban továbbra is szívügyének tekintette az iskolát, és óraadóként, nyugdíjba vonulásáig tanította a jövő nemzedéket.
Politikusi rátermettségét dicséri, hogy a törvények által előírt társulási formák mellett azonnal kiállt, és tevékenyen részt vett a Makói Kistérség Többcélú Társulása megalakítása mellett, ezen belül az adott feladatokra történő társulási megállapodásokat is támogatta. Alapítója volt a Csanád Vezér – Marosszög Önkormányzati Társulásnak, mely szintén közös feladat megoldásokra ösztönözte – a kistérség önkormányzatait. Az általános iskola és az óvoda társulássá szerveződésében is élen járt, így jött létre az óvoda vonatkozásában az Ambrózfalva, Csanádalberti, Nagyér és Pitvaros községek társulása, az iskola vonatkozásában pedig az Ambrózfalva, Csanádalberti, Pitvaros községek társulása, mely társulásban a felső tagozatos korú gyermekek révén Nagyér is szerepet kapott.


Az informatika terén sem elhanyagolható a település érdekében kifejtett munkája, hiszen a szélessávú internet szolgáltatás megvalósítására, bevezetésére történő - a mikrotérségünket érintő – társulás létrehozása, a pályázat elnyerése, és a beruházás megvalósítása másoké mellett jórészt az ő nevéhez is köthető.


Álma volt, a nagyon régi időket véve alapul, hogy a templom mellett épüljön egy Agóra, egy piac, amely hetente legalább egyszer összehozza az embereket, és nem csak – szavai szerint – a kocsmában nyílik alkalom a gondolatok kicserélésére. Álmát valóra váltotta a kistermelők és a vásárló lakosság örömére.


Szívügye volt a civil szervezetek támogatása. A Pitvarosi Önkéntes Tűzoltó Egyesület megszűnése nagyon érzékenyen érintette. A képviselőtestülettel együtt kiemelt támogatásban részesítette a Pitvarosi Sportkört és a Polgárőr Szervezetet, mely később egyesületté alakult. Támogatta továbbá a képviselőtestülettel együtt a helyi Szlovák Nemzetiségi Önkormányzatot, és a pitvarosi kulturális élet minden irányát. Gyarmathy Lívia rendezővel felvette a kapcsolatot, és a művész által rövidfilm készült a pitvarosi népies - kulturális létről a „Táncrend” című filmmel, mely az internet segítségével bármikor visszaidézhető.


Civil szervezet létrehozójaként elévülhetetlen szerepet játszott a PROVITA Segítő Szolgálat Közhasznú Egyesület létrehozásában, melynek társelnöke volt. A TELEHÁZ pitvarosi megalakításában is tevékenyen részt vett. A Szolgálat azóta is eredményesen működteti az Erdei Ferenc Közösségi Színteret a pitvarosi lakosok megelégedésére.
Még egy rövid gondolat. Kollégáid úgy emlékeznek Rád, mint aki beült közéjük, beszélt, nevetett és sírt velük, Ember volt, Polgármester Úr, Gyuri bácsi, Gyurka! Búcsúzunk, de mindig emlékezünk!
 

 

 

 

 


2020-06-02 13:06