Tehetség-klub az iskolánkban

2010. május 5.

TEHETSÉG- KLUB AZ ISKOLÁNKBANIskolánkban  elkezdte működését az Oktatásért Közalapítvány pályázati támogatásával egy TEHETSÉG-KLUB, amely az intézményünkben tanuló tehetséges felső tagozatos diákok tanórán kívüli tehetségfejlesztésére,- gondozására irányul, s teret biztosít az  általuk preferált szekció tevékenységének folytatására, s ezáltal tehetségük fejlesztésére.

A TEHETSÉG-KLUB 3 szekció munkáját kovácsolja eggyé: a tehetséggondozó és versenyekre felkészítő  matematika-, magyar - , valamint angol nyelvi foglalkozásokat, ahol akár egyéni- vagy  kiscsoportos formában is, s  ha szükséges igen intenzív gyakorisággal találkozunk  délutánonként a tanulókkal, a heti rendszerességen túl.  A betervezett foglalkozásokon túl mindig igazodunk az éppen aktuális verseny jellegéhez, feladataihoz.

Az angol szekció foglalkozásain nagy hangsúlyt kap a helyes kiejtés, a megfelelő stílus, s leginkább a beszédértés, beszédkészség fejlesztése. A célnyelv irodalmának megismerése, interpretálása is fontos helyet kap, úgy ahogy az adott országok kultúrájának, történelmének megismerése is.

Az anyanyelvi foglalkozásokon a magyar- és a világirodalom verseinek, prózáinak megismerése, azok értelmezése, különböző stílusban történő előadása, feldolgozása történik, illetve a magyar nyelv hagyományai, érdekességei, nyelvtani sajátosságai, illetve  kommunikációs gyakorlatok  is napirendre kerülnek.

A matematika foglalkozásokon hatékony kreatív gondolkodási folyamatnak a megerősítése történik, játékos, a hagyományostól eltérő feladatokat tartalmazó feladatsorokon keresztül.

Angol szekció vezetője: Szüllőné Cződör Mária
Anyanyelvi szekció vezetője: Danyiné Gőgh Éva
Matematika szekció vezetője: Moravszki Gábor
A tehetséggondozó program felelőse: Szüllőné Cződör Mária
A tehetséggondozó program adminisztratív munkáját Szüllőné Cződör Mária vállalta magára.

A Tehetség-klub tagsága: tehetség-identifikáció után iskolánk felsős tanulói közül kerülnek ki.

A Tehetség-klub összlétszáma jelenleg: 26 fő
Az angol szekció tagságának a száma: 14 fő
Anyanyelvi szekció tagságának a száma: 12 fő
Matematika szekció tagságának a száma: 11 fő

A szekciók tagjai közt vannak átfedések, mert néhány gyerek két szekciónak is tagja, sőt olyanok is vannak, akik  mind a három foglalkozásain részt vesznek

Természetesen nem zárkózunk el attól, hogy bárki belekóstoljon az itt folyó munkába, s ha megtetszik neki, szívesen látjuk a foglalkozásokon.

Az Oktatásért Közalapítvány pályázati támogatása 2010. december 15-ig  biztosítja a TEHETSÉG- KLUB alapvető fenntartási  költségeit, de számíthatunk az Iskolánk  és Óvodánk Gyermekeiért Alapítvány  támogatására is. Természetesen bármilyen más támogatást is szívesen fogadunk. Munkánkról, eredményeinkről  folyamatosan közlünk információkat különböző csatornákon, mint pl. az iskolánk honlapja, „Suli-újság”, Pitvaros honlapja, Pitvaros-újság, vagy térségi napilap.

Szüllőné Cződör Mária
programvezető


2010-05-05 08:06