KEOP-4.2.0/A/09-2010-0096 azonosítószámú, „Megújuló energiafelhasználás Pitvaros önkormányzat közfeladatot ellátó épületeiben” című pályázat 2011.

2011. fenruár 23.

Tájékoztatás
Pitvaros Község Önkormányzata által
a KEOP-4.2.0/A jelű pályázati kiírásra benyújtott
pályázatáról.
 
 

 
Pitvaros Község Önkormányzata 2009-ben elkészített, az önkormányzati intézmények alternatív energia felhasználási lehetőségeiről készített tanulmány alapján úgy határozott, hogy pályázatot nyújt be, a Pitvaros Petőfi tér 15. szám alatti Napközi otthon és a Pitvaros Kossuth Lajos utca 33-35. szám alatti Erdei Ferenc Közösségi Színtér épületeinek alternatív energia felhasználásával történő fűtési rendszer felújítási munkáinak támogatására.
 
A pályázat megírására pályázatíró céget bíztuk meg. A pályázat beadását megelőzően a pályázati kiírás értelmében előzetes közbeszerzési eljárást kellett lebonyolítani. A közbeszerzési eljárásban az Önkormányzat a 4 pályázó közül kiválasztotta a nyertes pályázót.
 
A közbeszerzési eljárás nyertese által vállalt költségekkel és határidőkkel 2010. november 11.-én nyújtottuk be a pályázatot. 
Az Irányító Hatóság 2010. december 15.-én kelt értesítése értelmében a benyújtott pályázatunkat támogatásra alkalmasnak minősítették.
 
A támogatási okiratban foglaltak szerint a támogatott projekt összes költsége 60.108.274.-Ft, azaz hatvanmillió-száznyolcezer-kettőszázhetvennégy forint, amiből a KEOP-4.2.0/A jelű pályázati támogatás összege, 36.064.964.-Ft azaz harminchatmillió-hatvannégyezer-kilencszázhatvannégy forint.
A támogatás intenzitása: 60%.
Az önkormányzat a szükséges önerőt hosszúlejáratú hitel segítségével tudja biztosítani.
A beruházás az önerő mértékére kiszámítva előre láthatólag 10 év alatt megtérül. A megtérülési idő az energiaárak növekedésének ütemében, illetve a hőszivattyú üzemeltetésére elindított „H” tarifás áramszolgáltatás árától függően jelentősen is csökkenhet.
 
A kivitelezési munkák előkészületei a pályázat benyújtását követően elkezdődtek. A kivitelező 2010. november 29.-én leszállította a felszerelésre kerülő napkollektorok anyagát. A helyszíni kivitelezési munkákat az időjárás kedvezőtlen alakulása miatt, csak 2011. január 12.-én tudta elkezdeni a kivitelező.
A helyszíni kivitelezési munkákból elvégzésre került a Napközi otthon épületére és az Erdei Ferenc Közösségi Színtér tetőszerkezetére kerülő napkollektorok tartó szerkezetének felszerelése. Elkezdődtek a kútfúrások és a belső csővezetékezési munkálatok. Az elkészült tartályokat a végleges helyükre beépítették és más nyomáspróbát végeztek a kivitelezők.
A benyújtott és kifizetett számlák támogatási összegének visszaigénylése folyamatban van.

 

Pitvaros, 2011. február 23.

 

- linkek a lap alján -


 

 

Képek az átalakulásról:

 

Az alapok fent vannak.

 

 

 Kútfúrás.

 

Felkerültek a napkollektorok.

 

Működik a renszer

 

A napközi otthon épülete

 

A művelődési ház

 

Ide is felkerültek a napkollektorok

 

Itt is működik a rendszer

  

Bemutató előadás

 

Bemutató előadás

 

Bemutató előadás

 

 


2011-03-21 14:54