Csongrád Megyei Önkormányzat által kiírt települési páláyzat előkészítő alap 2009. évi pályázata

2011. május 19.

 
A TPEA/2009-II jelű Támogatási Szerződés alapján megvalósított pályázat
Szakmai elszámolása.
 
Pitvaros Község Önkormányzata 2010. február 15.-én pályázatot nyújtott be, a Csongrád Megyei Önkormányzat által a Települési Pályázat Előkészítő Alap 2009. évi pénzmaradványának terhére kiírt TPEA/2009-II jelű pályázat támogatásának elnyerésére.
 
A támogatási igényünket a községi Településrendezési terv felülvizsgálatának elvégzéséhez szükséges alapdokumentumok elkészítésére nyújtottuk be.
 
A benyújtott pályázatot csökkentett mértékű, összesen 1.000.000.- Ft összegű vissza nem térítendő támogatásban részesítette a Csongrád Megyei Önkormányzat. A pályázat megvalósítása érdekében 2010. május 21.-én került aláírásra a TPEA/2009-II/7 jelzésű Támogatási Szerződés. A Támogatási Szerződés aláírását követően megkezdtük az előkészítési munkákat, de a 2010. június 18.-án a települést sújtó természeti csapás és az azt követő helyreállítási munkák miatt a megkezdett előkészítési munkák megszakadtak. A helyreállítási munkák befejezését követően 2010. december 22.-én határidő módosítási kérelmet nyújtottunk be a Csongrád Megyei Önkormányzathoz, amit pozitívan bíráltak el, így a befejezés határideje 2011. április 30.-ra módosult.
 
A pályázati támogatásból Pitvaros Község közigazgatási területének digitális térképállományát, és a Rendezési tervhez szükséges Településfejlesztési koncepció Örökségvédelmi hatástanulmányát készítettük el.
 
A megvalósítás érdekében 2011. február 22.-én megrendeltük a Makói Körzeti Földhivataltól a település kül és belterületét tartalmazó, M= 1:1000 méretarányú digitális térkép állományokat és a település Topográfiai térképszelvényeit. A megrendelt térkép állományokat 2011. március 2.-án a Makói Körzeti Földhivatal rendelkezésünkre bocsájtotta.
 
Az Örökségvédelmi hatástanulmány elkészítése érdekében 2011. március 10.-én szerződést kötöttünk a Tér és Terület Kft.-vel (5700 Gyula, Hajnal utca 25/2.), valamint az Örökségvédelmi hatástanulmány részét képező régészeti tanulmány és Szakértői nyilatkozat elkészítésére, Lőrinczy Gábor régésszel (6721 Szeged, Lechner tér 11; Szakértői nyilvántartási száma: NKÖM Sz-17/2007). Az aláírt szerződések értelmében Pitvaros Község Önkormányzata az adatszolgáltatási kötelezettségének időben eleget tett. A régészeti tanulmányt és a Szakértői nyilatkozatot 2010. április 15.-én készre jelentette és a szerződésben rögzített módon leszállította Lőrinczy Gábor. Sikeres teljesítést követően 2011. április 19.-én Lőrinczy Gábor benyújtotta a szerződésben rögzített összegről szóló számlát, amit 2011. április 27.-én Pitvaros Község Önkormányzata kiegyenlített.
 
Az Örökségvédelmi hatástanulmány összeállításával megbízott Tér és Terület Kft. az elkészült régészeti tanulmány és Szakértői vélemény kézhezvételét követően azokat beépítette az általa összeállított dokumentumba, és 2011. április 19.-én készre jelentette, és leszállította az Örökségvédelmi hatástanulmányt. A Tér és Terület Kft. a szerződés értelmében két részletben nyújtott be számlát az Önkormányzat felé. Első számlát a Megbízási szerződés aláírását követően tervezési díj 20% -a nagyságrendben, a szerződésben vállalt Örökségvédelmi hatástanulmány leszállítását követően 2011. április 19.-én állította ki a végszámlát a hatástanulmány készítője, amit 2011. április 28.-án teljesített Pitvaros Község Önkormányzata.
 
Az elkészített hatástanulmányt Pitvaros Község Önkormányzatának képviselőtestülete a 2011. április 28-án megtartott képviselőtestületi ülésén megtekintette, az abban leírtakat jóváhagyólag tudomásul vette.
 
Pitvaros, 2011. május 19.
Radó Tibor
Polgármester


2011-05-20 10:36