Szabadtéri színpad kialakítása

2011.

Pályázat azonosítója: 2076866511

Elnyert támogatás összege: 3.762.131 Ft.

Önerő összege: 940.533 Ft.

 

 

Célterület azonosító:       1 005 745
HACS neve:       Maros-völgyi LEADER Egyesület
Jogcím:       Közösségi célú fejlesztés
Célterület megnevezése:      

Szabadtéri rendezvények tárgyi eszközbeszerzése és szabadtéri szinpadok kialakítása

I. Fogalom magyarázat
szabadtéri helyek: bárki által látogatható, nem fedett terület

II. Támogatás vehető igénybe
A közösségi programok megtartására alkalmas szabadtéri szinpadok kialakítására, felújítására és a rendezvényekhez kapcsolódó mobil szinpad, szinpadi fény, hangtechnika, rendezvénysátrak, pavilonok, padok beszerzésének támogatására.

III. Támogatható tevékenységek
Építés, felújítás, eszközbeszerzés, tereprendezés, marketing költségek
IV. Támogatás mértéke
Az igénybe vehető támogatás legkisebb mértéke hátrányos helyzetű területen 5 000 eurónak megfelelő forintösszeg.
Az igénybe vehető támogatás legnagyobb mértéke hátrányos helyzetű területen 60 000 eurónak megfelelő forintösszeg.
Az igénybe vehető támogatás legkisebb mértéke egyéb területen 5 000 eurónak megfelelő forintösszeg.
Az igénybe vehető támogatás legnagyobb mértéke egyéb területen 30 000 eurónak megfelelő forintösszeg.
A támogatás mértéke hátrányos helyzetű területen az összes elszámolható kiadás:
  ● Önkormányzat, önkormányzati társulás esetében 100 %-a   ● Non-profit szervezetek esetében 100 %-a
A támogatás mértéke egyéb területen az összes elszámolható kiadás:
  ● Önkormányzat, önkormányzati társulás esetében 100 %-a   ● Non-profit szervezetek esetében 100 %-a
A rendelkezésre álló keretösszeg a 2007-2013 -as időszakban hátrányos helyzetű területen 90 000 eurónak megfelelő forintösszeg, egyéb területen 30 000 eurónak megfelelő forintösszeg.
V. Egyéb alanyi feltételek
-
VI. Egyéb tárgyi feltételek
-
VII. Jogosult települések
A támogatás olyan célra vehető igénybe, amely az alábbi településeken valósul meg:
Pitvaros;  Földeák;  Klárafalva;  Nagylak;  Nagyér;  Maroslele;  Makó;  Óföldeák;  Kiszombor;  Magyarcsanád;  Kövegy;  Királyhegyes;  Ferencszállás;  Ambrózfalva;  Apátfalva;  Csanádpalota;  Csanádalberti;
VIII. Elszámolható kiadások
  ● bf) szelektív hulladékgyűjtők és tárolók kiépítése;
  ● ga) hirdetések költségei;
  ● gb) kiadványok, szórólapok elkészítésének és terjesztésének költségei; (adatgyűjtés költségei; adatbázis-használati jog költségei; szerkesztés költségei; nyomdai költségek;terjesztés költségei; fotó és grafikai költségek;)
  ● bd) elektromos hálózatra csatlakozás kiépítése és a hozzá kapcsolódó elosztó és egyéb berendezések kiépítése;
  ● a) a Vhr. 30. §-ában foglaltaknak megfelelő, a fejlesztési tevékenységhez kapcsolódó építési munkák: új épület építése, meglévő épület felújítása, bővítése, korszerűsítése, valamint épületgépészet kialakítása, korszerűsítése;
  ● b) ingatlanhoz kapcsolódó, telekhatáron belüli kisléptékű infrastruktúra-fejlesztések:
  ● bg) vagyonvédelmi elektronikai rendszer kiépítése;
  ● e) a fejleszteni kívánt tevékenységhez kötődő tárgyi eszközök beszerzése;
  ● f) a Vhr. 31. §-ában meghatározott egyéb elszámolható kiadások;
  ● g) marketing kiadások 

 


(a kép kattintásra nagyítható)

 

2013. június - az elkészült színpad:

 

 

 2011-06-07 11:09