Fűtéskorszerűsítés magyar hőszivattyúkkal Pitvaros községben 

Komlós Ferenc ny. minisztériumi vezető-főtanácsos

Komlós Ferenc
ny. minisztériumi vezető-főtanácsos


Fűtéskorszerűsítés magyar hőszivattyúkkal Pitvaros községben  

Pitvaros község Magyarország déli részén, Csongrád megyében, a Román határ közelében található 1400 lakossal. A település távlati fejlesztési koncepciója keretében 2009-ben készítették el az önkormányzati intézmények alternatív energia-felhasználási lehetőségeiről szóló tanulmányt. Aktualitását hazánk energiahelyzete és környezetünk védelme is alátámasztja. 2010 decemberében a beruházási munkák elvégzéséhez, a KEOP-4.2/A jelű pályázaton, 60%-os intenzitású támogatást kaptak. A szükséges önerőt (40%) az önkormányzat hosszúlejáratú hitellel biztosítja – tájékoztatott bennünket Radó Tibor fiatal polgármester, aki megválasztása előtt 12 évig a községben aktívan működő egyesületnél, a Pitvarosi PROVIATA Segítő Szolgálatnál dolgozott.
 
Az önkormányzati intézmények déli irányú tetőzetén már messziről jól láthatók a tartókeretre szerelt vákuumcsöves napkollektorok (1. és 2. ábra).
 
 
1. ábra. A pitvarosi Általános Iskola és Napközi Otthon napkollektorainak elhelyezése
 

2. ábra. A Művelődési Ház (és a hozzá csatlakozó Sportcsarnok) napkollektorainak elhelyezése

A fűtési és a használati meleg víz (hmv) hőforrása megújuló energiaforrás: nap- és földenergia. A megújuló energia hasznosításának eszközei import napkollektorok és hazai fejlesztésű és gyártású földhőszivattyúk. Ezek által kiváltásra kerül a kazánokban elégetett az egyre drágább tüzelőanyag, a földgáz. A komplett fűtéskorszerűsítés a tanítási időszak kezdetére elkészül(t). A hőszivattyúk hőforrását biztosító földszondák telepítése a 3. és 4. ábrán látható.
 

3. ábra. A hőszivattyú (Vaporline® GBI 33HDW) hőforrását biztosító 5 db (I–V.), 100 m mély, 32 mm-es szimpla U csöves földszondák és a 63 mm-es gerincvezeték elrendezése
 

4. ábra. A hőszivattyúk (2 db Vaporline® GBI 33HACW) hőforrását biztosító 8 db (I–VIII.), 100 m mély, 32 mm-es szimpla U csöves földszondák és a 90 mm-es gerincvezeték elrendezése

A napkollektorok és a hőszivattyú(k) által termelt hőt speciális puffertároló gyűjti, amely beépített rétegelosztó és rétegfeltöltő rendszerrel rendelkezik. Alkalmas a napenergia és a földenergia által felmelegített víz hőmérséklet szerinti befogadására és elosztására, valamint az épületfűtési előremenő és visszatérő vezetékpár továbbá a hmv hőcserélő vezetékpár vízhőmérséklet szerinti magasságban csatlakoztatására. A fűtési hőigényekhez és a használati meleg víz ellátásához is illeszkedő hőszigetelt 3500 illetve 2200 literes ún. „frissvizes” magas kivitelű melegvíztárolók és a hőszivattyúk elhelyezése a 5. és a 6. ábrán látható. Az átfolyó rendszerű használati meleg víz előállítás higiéniai szempontból is indokolt, tekintettel a konyhatechnológia illetve a Sportcsarnok rendeltetésére.


5. ábra. Az Általános Iskola és Napközi Otthon hőszivattyújának és rétegtárolójának elkerítés nélküli fotója


6. ábra. A Művelődési Ház (és a hozzá csatlakozó Sportcsarnok) hőszivattyúinak elülső burkolat nélküli fotója

A Vaporline® hőszivattyúcsalád kifejlesztésének célja az volt, hogy a lehető legnagyobb SPF (SPF [kWh/kWh]: Seasonal Performance Factor) értéket érjen el a hőszivattyúival, és emellett ezzel a technikával meglévő radiátoros rendszerek max. 63 °C előremenő fűtési vízhőmérsékleten, 63/57 °C-os hőlépcsővel is gazdaságosan működőképesek legyenek. A hőszivattyúk itt, felújított állapotba hozott épületeknél radiátorral ellátott rendszereket is üzemeltetnek. Ezek a technika mai szintjén álló technológiák az Új Széchenyi Terv segítségével gazdaságunk dinamizálására szolgálhatnak.

Forrás: Geowatt és Solar City Kft.
 
 
A lap alján található a Pitvarosi fűtéskorszerűsítésről szóló esettanulmány:


2011-11-20 19:02