2011. évi szociális földprogram

2012. július 30.

Szakmai beszámoló

Pitvaros Község Önkormányzata által megvalósított

2011. évi Szociális Föld Program pályázatról.

Pitvaros Község Önkormányzata 2011-ben úgy határozott, hogy a szociálisan hátrányos helyzetű regisztrált munkanélküli lakosok foglalkoztatása, valamint a település területén egyre nagyobb számban megtalálható műveletlen kertek hasznosításához szükséges források megszerzése céljából pályázatot nyújt be, a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium megbízásából, a Wekerle Sándor Alapkezelő által meghirdetett 2011. évi Szociális Föld Program pályázat támogatásának elnyerésére. A pályázatot 2011. augusztus 5. én nyújtottuk be. A pályázat kezelője a szükséges hiánypótlások beérkezését követően 2011. augusztus 24.-én befogadta a pályázatunkat. A pályázat kiírójának 2011. szeptember 16.-ai döntése értelmében, az igényelt támogatási kérelmünkhöz képest csökkentett, összesen 1 000 000.-Ft összegű vissza nem térítendő támogatást hagyott jóvá programunk megvalósítására. A csökkentett összegű támogatás miatt, az eredetileg tervezett programunkat módosítani kellett, a módosított programot 2011. október 27.-én hagyott jóvá a pályázat kezelője, és azt követően sor kerülhetett a Támogatási szerződés aláírására is. A program foglalkoztatási oldalának megvalósítása céljából 2011 októberében aláírásra került a Munkaügyi Központtal a Hatósági szerződés, amely 2011. október 15.-től 2011. december 31.-ig majd 2012. március 1.-től június 30.-ig tartó időszakra adott lehetőséget 13 fő regisztrált munkanélküli foglalkoztatására.

Pitvaros Község Önkormányzata a pályázatában 1 6500m2 területű földterület megművelését tűzte ki célul. A kitűzött célt sikeresen teljesítettük. A művelés alá vont területek egy része több éven keresztül nem volt mezőgazdasági művelés alá vonva, így a termőterület megtisztítása, és a későbbiek során a tisztántartása jelentős munkaerőt kötött le, de a program végén elmondhatjuk, hogy a megművelt területeket sikeresen vissza tudtuk vezetni a mezőgazdasági termelésbe, és csökkenteni tudtuk az allergiát okozó gyomokkal fertőzött területek nagyságát.

A program keretén belül a megművelt földterületen 5000 m2 területen burgonyát, 5000 m2 területen szárazbabot, 3500 m2 területen vöröshagymát, 2500 m2 területen paprikát és 500 m2 területen fejes káposztát termeltünk.

A megvalósult projekt több irányú megtakarítást eredményezett Pitvaros Község Önkormányzatánál.

A leg jelentősebb megtakarítást a program foglalkoztatási része generálta az Önkormányzatnál, mivel az alkalmazott dolgozók nagy többsége Bérpótló juttatásban részesült az alkalmazását megelőzően, és a Bérpótló juttatás összegének (22.800.-Ft) 20%-át az az 4.560.-Ft összeget kell ellátottanként havonta az Önkormányzatnak finanszírozni. A program keretén belül alkalmazott dolgozók munkabére és járulékainak költségét a Munkaügyi Központ 100%-ban támogatta, így jelentős összeg szerint több százezer forint megtakarítást értünk el.

Az előállított termények betakarítását követően, további megtakarítást eredményez az Önkormányzati Konyhán, a termények gyermekétkeztetésben történő felhasználása is.

A megvalósult program hasznosnak bizonyult és Pitvaros Község Önkormányzata tervezi a jövőbeni folytatását.

Pitvaros, 2012. július 30.

                                                                                                                              Radó Tibor

                                                                                                                             polgármester


2012-07-30 16:08