Tájékoztató a barnakőszén igények előzetes felmérésére


TÁJÉKOZTATÓ

a  barnakőszén igények előzetes felmérésére

 

A kialakult gazdasági helyzet, energiakrízis nagy erőfeszítést kíván meg mindannyiunktól, ugyanakkor a pénzügyi lehetőségekhez igazodva a Kormány célja továbbra is az, hogy biztosítható legyen a lakosság téli fűtéséhez szükséges tüzelőanyag.

A Belügyminisztérium Önkormányzati Államtitkársága az önkormányzatok közreműködését kérte a lakossági téli fűtéshez szükséges tüzelőanyag igényének felméréséhez.

A felmérés kapcsán a településen élő, barnakőszén-tüzelésre alkalmas fűtőberendezéssel rendelkező lakosság az erre kijelölt formanyomtatványon a 2022/2023. évi fűtési szezonra vonatkozóan a várhatóan felhasznált barnakőszén mennyiségét (mázsában kifejezve) bejelentheti a Polgármesteri Hivatal (6914. Pitvaros, Kossuth Lajos u. 30.)  6. számú irodájában ügyfélfogadási időben 2022. szeptember 29. napján 16 óráig.

 Erre tekintettel a későbbi időpontban benyújtott igényeket nem áll módunkban figyelembe venni.

Egyháztartásból egy adatlap vehető figyelembe, függetlenül attól, hogy hány család lakik a lakásban.

Kérjük, hogy csak abban az esetben töltse ki az adatlapot, ha széntüzelésre alkalmas fűtőberendezéssel rendelkezik.

Felhívom a lakosság figyelmét, hogy az igényfelmérés kizárólag a lakossági igények megismerését szolgálja, nem jelent későbbi automatikus támogatást!

 

Kapcsolódó dokumentumok:


2022-09-22 13:23