Pitvaros Petőfi tér parkosítása.

2011.

Pályázat azonosítója: 2065914818

Elnyert támogatás összege: 3.262.813 Ft.

Önerő összege: 815.703 Ft

 

 

 

Célterület azonosító:       1 006 227
HACS neve:       Maros-völgyi LEADER Egyesület
Jogcím:       Közösségi célú fejlesztés
Célterület megnevezése:      

Kulturális, sport és szabadidős célú terek kialakítása és fejlesztése

I. Fogalom magyarázat
Kulturális, sport és szabadidős célú tér: sport, szabadidős és kulturális tevékenységek végzésére alkalmas terület.

II. Támogatás vehető igénybe
Sportolási és kulturális célú kültéri közösségi terek kialakítása, felújítása. A sportlétesítmények infrastrukturális fejlesztése és kapcsolódó eszközbeszerzése. Olyan sportolási, szabadidős terek kialakítása, amelyek mind a fiatal és mind az idősebb generáció számára biztosítják a sportolás lehetőségét. Pihenőhely, pihenőpark, játszótér és közpark kialakítása valamint épületek kizárólagos külső felújítása nem támogatható.

III. Támogatható tevékenységek
Öltözők felújítása és építése, sportlétesítmények felújítása, lelátók építése, vagyonvédelmi eszközök alkalmazása, épületek és pályák külső és belső felújítása, eszközbeszerzés, kapcsolódó zöld felület felújítása, újra füvesítés, marketing költségek.

IV. Támogatás mértéke
Az igénybe vehető támogatás legkisebb mértéke hátrányos helyzetű területen 5 000 eurónak megfelelő forintösszeg.
Az igénybe vehető támogatás legnagyobb mértéke hátrányos helyzetű területen 30 000 eurónak megfelelő forintösszeg.
Az igénybe vehető támogatás legkisebb mértéke egyéb területen 5 000 eurónak megfelelő forintösszeg.
Az igénybe vehető támogatás legnagyobb mértéke egyéb területen 30 000 eurónak megfelelő forintösszeg.
A támogatás mértéke hátrányos helyzetű területen az összes elszámolható kiadás:
  ● Önkormányzat, önkormányzati társulás esetében 100 %-a   ● Non-profit szervezetek esetében 100 %-a
A támogatás mértéke egyéb területen az összes elszámolható kiadás:
  ● Önkormányzat, önkormányzati társulás esetében 100 %-a   ● Non-profit szervezetek esetében 100 %-a
A rendelkezésre álló keretösszeg a 2007-2013 -as időszakban hátrányos helyzetű területen 100 000 eurónak megfelelő forintösszeg, egyéb területen 125 000 eurónak megfelelő forintösszeg.

V. Egyéb alanyi feltételek -

VI. Egyéb tárgyi feltételek
Önálló eszközbeszerzés csak 2 millió Ft-ig támogatható.

VII. Jogosult települések
A támogatás olyan célra vehető igénybe, amely az alábbi településeken valósul meg:
Apátfalva;  Csanádalberti;  Csanádpalota;  Ferencszállás;  Földeák;  Királyhegyes;  Kiszombor;  Klárafalva;  Kövegy;  Magyarcsanád;  Makó;  Maroslele;  Nagyér;  Nagylak;  Óföldeák;  Pitvaros;  Ambrózfalva;

VIII. Elszámolható kiadások
  ● a) a Vhr. 30. §-ában foglaltaknak megfelelő, a fejlesztési tevékenységhez kapcsolódó építési munkák: új épület építése, meglévő épület felújítása, bővítése, korszerűsítése, valamint épületgépészet kialakítása, korszerűsítése;
  ● b) ingatlanhoz kapcsolódó, telekhatáron belüli kisléptékű infrastruktúra-fejlesztések:
  ● ba) tűzi-víz hálózat, korszerű tűzvédelmi hálózat, és a hozzá kapcsolódó elosztó és egyéb berendezések kiépítése;
  ● bb) ivó- és ipari vízellátás saját kúttal, vagy hálózatra csatlakozással, és a hozzá kapcsolódó elosztó és egyéb berendezések kiépítése;
  ● bc) földgázvezeték, távhővezeték, és a hozzá kapcsolódó elosztó és egyéb berendezések kiépítése;
  ● bd) elektromos hálózatra csatlakozás kiépítése és a hozzá kapcsolódó elosztó és egyéb berendezések kiépítése;
  ● be) egyedi szennyvíztisztító kisberendezések kiépítése;
  ● bf) szelektív hulladékgyűjtők és tárolók kiépítése;
  ● bg) vagyonvédelmi elektronikai rendszer kiépítése;
  ● bh) fenntartható, környezetbarát, megújuló energiaforrásokat hasznosító gépek és berendezések kiépítése (meleg víz, fűtés és elektromos áram előállítása és felhasználása céljából);
  ● bi) vonalas létesítmény építése, helyreállítása;
  ● e) a fejleszteni kívánt tevékenységhez kötődő tárgyi eszközök beszerzése;
  ● f) a Vhr. 31. §-ában meghatározott egyéb elszámolható kiadások;
  ● g) marketing kiadások:
  ● ga) hirdetések költségei;
  ● gb) kiadványok, szórólapok elkészítésének és terjesztésének költségei; (adatgyűjtés költségei; adatbázis-használati jog költségei; szerkesztés költségei; nyomdai költségek;terjesztés költségei; fotó és grafikai költségek;)

 

(a kép kattintásra nagyítható)

 

2013. júniusi állapot:

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kapcsolódó dokumentumok:


2011-06-07 11:07