1/2010.(I.19.) ÖM Rendelet alapján kiírt pályázat támogatásával megvalósított, Pitvaros Petőfi tér 15. szám alatti Napközi Otthon épület felújításáról

2010.

Szakmai beszámoló.
Az 1/2010.(I.19.) ÖM Rendelet alapján kiírt pályázat
támogatásával megvalósított,

 

Pitvaros Petőfi tér 15. szám alatti Napközi Otthon épület felújításáról.
Pitvaros Község Önkormányzata 2010. február 15.-én pályázatot nyújtott be, az 1/2010. (I. 19.) ÖM rendelet alapján a bölcsődék és a közoktatási intézmények infrastrukturális fejlesztésére kiírt pályázat támogatásának elnyerésére.

 

A támogatási igényünket, a társult formában üzemelő Pitvarosi Petőfi Sándor Általános Iskola és Napközi Otthon, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és Napközi Otthonos Óvoda Pitvaros Kossuth Lajos utca 27 szám alatti és a Pitvaros Petőfi tér 15. szám alatti intézményeinek helyt adó épületek infrastrukturális fejlesztésére nyújtottuk. A fejlesztés az épületek homlokzati nyílászáróinak cseréjére, utólagos hőszigetelési és a homlokzatok nemes-vakolattal történő felületképzésére terjedt ki.

 

A benyújtott pályázatot 10% önerő biztosítása mellett, csökkentett mértékű, összesen 8.340.000.- Ft összegű vissza nem térítendő támogatásban részesítette az Önkormányzati Minisztérium. A pályázat kiírójának döntése értelmében, a csökkentett támogatási összegből, a Pitvaros Petőfi tér 15. szám alatti Napközi Otthon épületének nyílászáró cseréjét, utólagos hőszigetelését és az épülethomlokzat nemes-vakolat anyagú felületképzését hagyták jóvá.

 

Az Önkormányzati Minisztérium, mint Támogató és Pitvaros Község Önkormányzata, mint Támogatott, 2010. április 8.-án Támogatási szerződést írt alá projekt finanszírozására. A Támogatási szerződés aláírását követően 2010. április 16.-án a megítélt támogatási összeg átutalásra került az Önkormányzat számlájára, amit elkülönítetten kezeltünk.

 

A kivitelező kiválasztása céljából, három kivitelezéssel foglalkozó vállalkozástól kértünk árajánlatot. A felkért vállalkozások a megadott időre benyújtották ajánlatukat. A benyújtott ajánlatok közül a HOVEFA Bt által adott ajánlat volt a legkedvezőbb, így Pitvaros Község Önkormányzata a kivitelezési munkák elvégzésével a HOVEFA Bt-t bízta meg.

 

A benyújtott ajánlat alapján 2010. május 31.-én aláírásra került a kivitelezési munkákra szóló Vállalkozási szerződés. A szerződés értelmében a vállalási díj bruttó összege 9.266.667.-Ft, amely összegből a homlokzati nyílászárók cseréjének költsége bruttó 4.700.000.-Ft, az épület utólagos hőszigetelése és nemes vakolattal történő homlokzati burkolásának költsége bruttó 4.566.667.-Ft. A szerződés értelmében a kivitelező egy részszámlát és a munkák befejezését követő sikeres műszaki átadást követően végszámlát állít ki. A kivitelezési munkák szerződésben rögzített kezdési időpontja 2010. június 21.-e, a kivitelezési munkák befejezési határideje 2010. augusztus 1.-e.

 

A munkaterületet a szerződésben rögzített 2010. június 21.-én Pitvaros Község Önkormányzata átadta a kivitelező részére. A kivitelezési munkákat a munkaterület átadását követően elkezdte a kivitelező. A beépítésre kerülő nyílászárókat és az utólagos szigetelés elkészítéséhez szükséges anyagokat a Napközi Otthon épületének előterében kijelölt zárt helyen tárolta a kivitelező. A bontási munkák során keletkezett bontott anyagot és építési törmeléket a kijelölt depónián kerültek összegyűjtésre, ahonnan a munkák befejezését követően elszállításra kerültek.. A nyílászárók cseréjét 2010. június 25.-én készre jelentette a kivitelező. A készre jelentést követő helyszíni bejáráson megállapítást nyert, hogy a nyílászárók cseréje megtörtént, ami alapján a kivitelező benyújtotta a szerződésben rögzített bruttó 4.700.000.-Ft értékű előleg számláját, amit 2010. július 1.-én Pitvaros Község Önkormányzata kiegyenlített.

 

A kivitelezési munkáknak nem kedvező időjárás miatt az utólagos hőszigetelési munkákat és a homlokzati nemes vakolat készítésének munkáit csak 2010. július 7.-én tudta folytatni a kivitelező, aminek köszönhetően a szerződésben rögzített 2010. augusztus 1.-ei befejezési határidőt a kivitelező 2 napos késéssel csak 2010. augusztus 3.-ra tudta teljesíteni.

 

A 2010. augusztus 3.-ai készre jelentés után megtartott helyszíni bejárást követően az elkészített munkát Pitvaros Község Önkormányzata átvette a kivitelezőtől. A műszaki átadás során a kivitelező átadta a beépítésre került anyagok minőségét tanúsító dokumentumokat, és az építési napló eredeti példányát. A sikeres átadást követően 2010. augusztus 3.-án a kivitelező benyújtotta a szerződésben rögzített bruttó 4.566.677.-Ft értékű végszámlát, amit Pitvaros Község Önkormányzata 2010. augusztus 4.-én kiegyenlített.

 

Az elvégzett felújítási munkák hatására, az épület fűtési költsége a felújítást megelőző évhez viszonyítva, megközelítőleg 40%-al csökkent. Esztétikusabb környezetben folyik az iskolai oktatás. Az elvégzett felújítási munkák, a településközpont állapotának javulását is eredményezte.

 

A pályázatról szóló tájékoztatás Pitvaros Község honlapján megtekinthető az alábbi címen.

 

Pitvaros, 2011. június 14.
    Radó Tibor
    Polgármester


2011-06-14 10:10